Privacy & cookie policy

Algemeen

Kommit, met maatschappelijke zetel te Lange Lobroekstraat 103, 2060 Antwerpen en actief onder het ondernemingsnummer BE0563 441 722, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

http://www.kommit.be
Lange Lobroekstraat 103, 2060 Antwerpen
+32 (0)3 808 22 27

Jens Van Roost en Maxim Demeyer zijn de functionarissen gegevensbescherming van Kommit. Zij zijn te bereiken via team@kommit.be. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aan de hand van gebruikersgegevens wordt u geïdentificeerd om vervolgens contact met u op te nemen. Gebruikersgegevens worden verzameld wanneer:

 • U op onze website het contactformulier invult. Uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, boodschap, gegevens van uw activiteiten op onze website, internetbrowser en type apparaat worden veilig opslagen. Dit is noodzakelijk om op een correcte en efficiente manier contact met u te kunnen opnemen.
 • U onze nieuwsbrief leest. We verzamelen statistieken via Mailchimp. Het gaat hier om informatie over uw browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat u de nieuwsbrief opent en/of op een link klikt. Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Manier waarop we persoonsgegevens krijgen

De persoongegevens worden verkregen via:

 • Contactformulier op de website
 • Naamkaartje
 • Telefonisch contact
 • Email
 • Nieuwsbrief

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@kommit.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

Waarom we persoonsgegevens verwerken

De door Kommit verzamelde persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden gebruikt:

 • Klantenbeheer
 • Om onze diensten bij u af te leveren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder om u te informeren.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of wanneer u ons een vraag stelt.
 • Voor een contractswijziging.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kommit zal de persoonsgegevens bewaren zolang de overeenkomst lopende is. Eens de overeenkomst beëindigd is en de periode tot exportering door de klant is verstreken, houdt Kommit de persoonsgegevens bij in een beveiligde CRM tool.

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. We hanteren hierbij de filosofie dat we als dienstverlenend bedrijf mikken op duurzame samenwerkingen waarbij er vaak wederkerende samenwerkingen zijn tussen Kommit en klant. Tot slot behoudt Kommit zich het recht voor om na afloop van de overeenkomst de geanonimiseerde persoonsgegevens (of een gedeelte daarvan) te bewaren voor statistische en analytische redenen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kommit zal de verkregen persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens kunnen desgevallend doorgegeven worden aan onze partners, indien dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening. 

Hoe worden gegevens beveiligd

Kommit neemt de bescherming van uw gegevens ter harte en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website wordt periodiek geüpdatet en beveiligd. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kommit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kommit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Hieronder een overzicht.

Google Analytics cookies:
We maken gebruik van Google Analytics cookies door data op te slaan over het bezoek op onze website. Voor meer informatie over hoe deze cookies werken, gelieve de cookie en privacy policy van Google te raadplegen.

 • _ga (bewaartermijn: 2 jaar)
 • _gid (bewaartermijn: 24 uur)
 • _gat (bewaartermijn: 1 min)

AddThis Cookies:
De artikelen die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel wilt delen.

 • _atuvc (bewaartermijn: 1 maand)
 • _atuvs (bewaartermijn: 30 min)

WPML Cookies:
Deze cookie bewaart de taal van uw voorkeur op onze website.

 • _icl_current_language (bewaartermijn: 1 maand)

WordPress cookies:
Deze cookie wordt gebruikt opdat u niet steeds het aanvaarden van cookies op onze website dient aan te duiden.

 • cookie_notice_accepted (bewaartermijn: 1 maand)

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wilt inroepen, dan kan u dit melden door een e-mail te sturen naar team@kommit.be. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

Een overzicht van de rechten die u heeft:

 • Recht op inzage en rechtzetting
 • Recht om te worden vergeten
 • Recht op klacht in te dienen
 • Recht om toestemming in te trekken
 • Recht op beperking van de verwerking

Hoe kan je de cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

Een officiele klacht indienen. Waar kan u terecht?

Wanneer uw verzoek niet optimaal kon behandeld worden, hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via Gegevensbeschermingsauthoriteit.

Wijzigbaarheid

Kommit heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd laatste gewijzigd op 22 september 2018.